Prodej a pronájem nemovitostí Praha

Lukáš Pecháček - Blog realitního makléře

Trvalé bydliště v pronájmu

Trvalé bydliště v pronájmu

/28.9. 2017/
Téměř každý, kdo někdy pronajímal byt nebo dům, se s tím už setkal. Někteří nájemci požadují, aby měli na adrese pronajaté nemovitosti zapsané trvalé bydliště. Jelikož mezi lidmi stále kolují různé mýty a dohady, rozhodl jsem se dnešní článek věnovat tomuto tématu. Nejprve si osvětlíme, proč to ti nájemci vlastně požadují.

Proč mít v nájmu trvalé bydliště?

Důvodů může být hned několik:
  • získání karty pro rezidenty kvůli parkování na modrých zónách (v Praze)
  • možnost přihlásit dítě do místní mateřské nebo základní školy
  • pobírání sociálních dávek či příspěvku na bydlení
  • daňové přiznání odevzdáváte finančnímu úřadu v místě svého trvalého bydliště
  • volební právo
  • trvalé bydliště požadují i někteří lékaři
Trvalý pobyt (nebo též „bydliště“) musí mít každý občan České republiky. Upravuje ho zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech. Už to napovídá, že se jedná pouze o administrativní záležitost. V žádném případě z něho nelze vyvozovat užívací právo k dané nemovitosti.

Kde a jak se o změnu trvalého pobytu žádá?

Žádost o zapsání trvalého pobytu mohu podat na ohlašovně místního městského nebo obecního úřadu. Musím ovšem doložit užívací právo. Pokud jsem majitel, tak kupní smlouvu ověřenou katastrálním úřadem. Jsem-li nájemce, tak platnou nájemní smlouvu. SOUHLAS PRONAJÍMATELE NENÍ POTŘEBA. Samotná nájemní smlouva je tímto souhlasem.

Jak je to v případě podnájmu?

Podnájemní smlouva, což se týká např. družstevních bytů, na zápis trvalého bydliště nestačí. Tady je třeba mít souhlas oprávněné osoby, tzn. většinou vlastníka.

Mohu jako pronajímatel zápis trvalého bydliště zakázat?

To bohužel není možné. I když si to dáte do nájemní smlouvy, úřad na to stejně nebude brát zřetel.

Mohu nájemci trvalé bydliště zrušit?

Ano. Pokud uplynula doba nájmu nebo byla nájemní smlouva řádně vypovězena. Potom stačí, aby se majitel dostavil na městský úřad a prokázal, že nájemci zaniklo užívací právo k objektu. Trvalé bydliště bude zrušeno ve lhůtě 60 dnů od podání žádosti.

Co když se nájemce odstěhuje a já nemám jeho výpověď?

Jednoduše mu zašlete výpověď na adresu Vašeho nájemního bytu. Když si ji nevyzvedne, vrátí se Vám zpět a Vy máte důkaz, že už ve Vašem bytě nebydlí.

Mám se obávat exekuce?

Pokud se Váš nájemce dostane do exekuce, je to samozřejmě problém. Ať už má u Vás trvalý pobyt nebo ne. V prvém případě pouze exekutor rychleji zjistí jeho adresu. Jestliže majitel pronajímá byt zařízený (nábytek, televizor, pračka, lednice atd.), je třeba mít veškeré toto vybavení uvedeno v předávacím protokolu. Kromě toho bedlivě zvažte, s kým chcete nájemní smlouvu uzavřít. Není na škodu požadovat od nájemce předem potvrzení, že není v exekučním řízení.
Máte k tomuto tématu nějaké dotazy? Napište mi. Potřebujete pomoci s prodejem nebo pronájmem Vaší nemovitosti? Kontaktujte mě.
 
Tel.: 725 492 318
Realitní makléř pro Prahu a okolí