Zavřít menu
Prodej a pronájem nemovitostí Praha
Lukáš Pecháček - Prodej a pronájem nemovitostí
Otevřít menu
 
Průkaz energetické náročnosti budovy - grafická část Průkaz energetické náročnosti budovy - grafická část
Grafická část PENB poskytuje nejdůležitější údaje o dané nemovitosti

Desatero otázek a odpovědí ohledně PENB

1. Co je to Průkaz energetické náročnosti budovy?

Energetický průkaz je protokol, který shrnuje informace o konstrukci objektu, technologiích vytápění a tepel­ných ztrátách. Pro majitele je ze zákona povinný, jak při prodeji, tak i pronájmu. Nejdůležitější je tzv. grafická část (energetický štítek), kde se deklaruje energetická třída a vypočtená hodnota.

2. Od kdy jsou průkazy povinné?

Zákonná povinnost platí už od r. 2009. Od 1.1.2016 se PENB týká i pronájmů ucelených částí budov - tzn. bytů a nebytových prostor. Průkaz je povinný už při nabízení nemovitosti v inzerci. A je jedno, jestli nemovitost inzeruje samotný majitel nebo realitní kancelář.

3. Kdo PENB kontroluje?

Průkazy kontroluje Státní energetická inspekce, která je pod­ří­zena Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ta ověřuje nejen exis­tenci, ale i kvalitu zpracování průkazu. Za poru­šení povinnosti může uložit pokutu:
a) vlastníkovi - že PENB nemá
b) zpracovateli - že PENB špatně zpracoval
c) RK - že v inzerci neuvedla energetickou třídu.
Pokud majitel PENB neposkytl, má RK povinnost uvést nejhorší třídu - tj. G. Jelikož je tam jen písmeno a druhý údaj chybí, je evidentní, že majitel PENB nemá. To může být podnět pro Státní inspekci, aby tuto skutečnost prošetřila.

4. Při jakých příležitostech je PENB vyžadován?

Není to jen pro účely prodeje a pronájmu, jak si mnoho lidí myslí. Používá se rovněž při vyřizování stavebního povolení, při rekon­strukci, při výměně tepelného zdroje. Dále je nutný při žádosti o získání dotace (např. Zelená úsporám).

5. Mohu PENB vyžadovat zpětně?

V případě, že majitel nedodal PENB při prodeji nemovitosti, má nový vlastník právo ho po něm požadovat ještě 5 let poté. Druhou možností je, že nový vlastník nechá zhotovit PENB na své náklady, a ty pak bude požadovat po před­chozím majiteli.

6. Jaké informace mi PENB poskytuje?

Hodnota, která se uvádí u písmene, udává typizovanou potřebu energií na 1 m2 plochy v kWh za rok. Z tohoto údaje si můžeme spočítat, na kolik nás teoreticky vyjdou náklady na energii. Skutečná spotřeba je samozřejmě individuální. Může se lišit směrem nahoru i dolů.
PENB také prozrazuje, kde má dům největší ztráty. Někdy stačí vyměnit tepelný zdroj, dát nová okna nebo zateplit plášť, a ener­ge­tická třída se výrazně zlepší. Jinými slovy nám PENB říká, jaké investice je třeba udělat, pokud chceme ušetřit náklady za vytá­pění.
Proto je PENB užitečný i pro kupujícího. Základním předpokladem je, aby byl profe­sio­nálně zpracován! Někteří zpracovatelé ho dělají od stolu jen podle projektové dokumentace. Vlastník sice ušetří, ale výsledné informace budou velmi zavádějící. Solidní firma provádí zjištění na místě.

7. Mohu si nechat vytvořit PENB na bytovou jednotku?

To nelze. PENB se vztahuje pouze na celou budovu a musí ho nechat zhotovit majitel, případně jím pověřená realitní kancelář.

8. Co když mi SVJ nechce PENB poskytnout?

Vlastník bytu musí SVJ požádat písemnou formou o dodání průkazu. Měl by dostat ověřenou kopii. Pokud to SVJ odmítne, může vlastník bytu požádat o pomoc Státní inspekci.

9. Jsou nějaké výjimky, kdy PENB není potřeba?

a) při podnájmu družstevních bytů
b) objekt je určen k rekreaci
c) objekt je zapsán jako památka
d) vztažná plocha objektu je menší než 50 m2
e) v případě: darování, exekuce, dražby
f) objekt je ruina, takže nemá žádný odběr ani spotřebiče.

10. Je PENB platný i po rekonstrukci?

Pokud dojde např. k zateplení budovy (či jiné významné změně), PENB už je neplatný. Ideální je požádat původního zpracovatele o tzv. update.
Máte k tomuto tématu nějaký dotaz? Potřebujete PENB a nevíte, na koho se obrátit? Rádi to pro Vás zařídíme. Napište mi.